Työlasit

Työlasit ovat työtehtävien näkövaatimuksiin yksilöidyt silmälasit. Ne parantavat työntekijän ergonomiaa helpottamalla näkemistä. Työlasit mahdollistavat luonnollisemman päänasennon työssä ja suojaavat käyttäjänsä silmiä. Työlasit myös parantavat työn laatua ja työtehoa. Ne ovatkin investointi tuottavuuteen siinä missä mikä tahansa muukin tuotantovälineinvestointi.

Työlasit voivat olla erityistyölasit, jotka ovat tarkoitettu näyttöpäätetyötä tekeville henkilölle. Näyttöpäätedirektiivi säätää kriteerit, jotka määrittävät työlaseihin oikeutetut työntekijät. Kyseisissä tilanteissa työterveyshuolto tekee ergonomiaselvityksen ja työpistemitoitukset työpisteestäsi sekä antaa tarvittaessa lähetteen optometristiemme tutkimuksia varten.

Työlasit voivat olla myös henkilökohtaisesti sovitetut optisella korjauksella olevat suojalasit. Suojalasiesi tarpeen määrittää aina työnantajasi työtehtäviesi mukaan. Rakennustyömailla ja useimmilla tehtailla on lain määräämät vaatimukset suojalasien käytöstä ja näitä työturvallisuusvelvoitteita on työnantajien noudatettava. 

Erilaisien ammattien vaatimiin työtehtäviin tarvitaan erityyppisiä työlasiratkaisuja. 

Olet sitten ammatiltasi hitsari, sähkömies, hammaslääkäri tai ihan minkä tahansa alan ammattilainen ja tarvitset erityisen ratkaisun työnäkemiseesi, haluamme auttaa sinua työlasiesi hankinnassa. Kertomalla meille Näköasiantuntijoiden työnäkemiseen erikoistuneille optometristeille ammattisi näkemisen haasteista, voimme etsiä ja toteuttaa juuri sinun tarpeisiisi sopivan työlasiratkaisun. 

Näköasiantuntijoina meillä on ilo olla osana parantamassa työhyvinvointiasi.

Suojalasit

Suojalasit turvaavat työntekijän silmät. Suojalasien tehtävä on osaltaan toteuttaa työsuojelua ja ne ovat henkilösuojaimet.  Työsuojelun ja suojalasien ensisijaisena tavoitteena on ehkäistä silmätapaturmia. Optisten, voimakkuudella yksilöllisesti valmistettujen suojalasien avulla voidaan myös auttaa työntekijän näkemistä huomioiden työtehtävän luomat vaatimukset, sillä suojalasit suunnitellaan kyseistä työntekijää ja työtehtävää varten. Suojalaseja vahvuuksin valmistetaan tyypillisimmin iskunkestoltaan suojaluokkiin S ja F. Suojalaseja voidaan myös valmistaa suojaamaan mm. lämpösäteilyltä, näkyvältä valolta tai pisaroilta ja roiskeilta.

Näyttöpäätelasit

Näyttöpäätelasit ovat toimisto- tai etätyöympäristössä työskentelevien näkemisen kannalta paras vaihtoehto. Linssien vahvuus ja käytettävä linssityyppi suunnitellaan työtehtävän ja työpisteen mukaisesti. Suunnittelussa huomioidaan työn vaatimat katse-etäisyydet, -suunnat ja -korkeudet. Näillä linsseillä luodaan vaivatonta ja viiveetöntä näkemistä eri katseluetäisyyksille, ja ne mahdollistavat luonnollisen ja ergonomisen pään ja niskan asennon. Näyttöpäätelasit sopivat hyvin myös kotioloihin, sillä ne tarjoavat moniteholasia laajemman lukualueen ja sopivat myös kotona lukulasi- ja päätelasikäyttöön.

Erityistyölasit

Erityistyölasit ovat näyttöpäätelasien lainsäädännöllä määritelty alaluokka, jonka hankinnasta vastaa työnantaja yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Erityistyölasit perustuvat näyttöpäätetyöstä on annettuun direktiivin 90/270/ETY, jonka pohjalta on Suomessa annettu Valtioneuvoston päätös 1405/93. Näiden asetusten ehtojen täyttyessä työnantajalle muodostuu päätelasien hankintaan korvausvelvollisuus.

Lisätietoa työlasien eduista saat Työterveyslaitoksen tutkimuksesta

Luuppilasit

Luuppilasit, eli eräänlaiset kiikarilasit, suurentavat kuvaa ja helpottavat työasentoa. Luuppilasit ovat mm. hammaslääkäreiden, kirurgien tai tarkkaa laadunvalvontaa suorittavan työntekijän työlasit. Luuppilasit sopivat myös mm. hienomekaniikan parissa työskentelyyn. Niillä on mahdollista myös helpottaa työasentoa niin, että  työasennon voi pitää suorassa eikä niskaan aiheudu painetta alaspäin katsoessa.

Muita työlaseja

Muita työlaseja voidaan suunnitella ja toteuttaa lähes kaikkiin ammatteihin, sillä erilaisiin työtehtäviin tarvitaan erityyppisiä linssiratkaisuja.

Esimerkiksi aikuisnäköisille lentäjille voidaan tarvittaessa tehdä silmälasilinssit, joissa lähinäkemisen alue on poikkeuksellisesti myös linssien yläosassa. Nosturinkuljettaja puolestaan tarvitsee linssit, joilla hän näkee kauas ja alas yhtä aikaa, jolloin normaali aikuisnäön korjaava  moniteholinssiratkaisu ei olisi paras mahdollinen.

Sisä- että ulko-olosuhteissa työtä tekevä henkilö saattaa tarvita auringossa tummuvat työlasit häikäisyn estämiseksi. Näin työntekijä ei tarvitse erillisiä aurinkolaseja. Ammattiautoilijoiden ajolasit ovat taas mukautettu ajoneuvon mittarietäisyydelle painottaen kaukokatselua ja huomioiden vuorokauden eri valaistusolosuhteet. Näin ollen turvallisuus ja reaktioaika paranee liikenteessä.