Näöntutkimus

Huolellinen ja kiireetön näöntutkimus on välttämätön pohja toimivalle näkemisen ratkaisulle, olipa kyseessä sitten yksitehoiset linssit, yleiskäyttöön tarkoitetut monitehot, suojalasit, erityistyölasit tai piilolinssikorjaukset. Huolella tehty kattava näöntutkimus vaatii aikaa ja siksi näöntutkimukseen varattava aika on aina vähintään puoli tuntia. Näköasiantuntijaliikkeet noudattavat työssään tarkasti Optometrian Eettisen Neuvoston (OEN) Hyvää Näöntutkimuskäytäntöä sekä Optikon eettisiä ohjeita. 

Näöntutkimus koostuu esitietojen keräämisestä tutkittavalta, objektiivisesta ja subjektiivisesta näöntutkimuksesta, silmien yhteisnäön ja karsastuskulmien tutkimisesta sekä lähinäön tutkimisesta. Tarvittaessa näiden tutkimusten lisäksi tutkitaan värinäköä, kontrastiherkkyyttä ja stereonäköä. Lisätutkimuksia tarvitaan esimerkiksi tietyissä ammateissa tai tutkittaessa liikennenäköä. Lapsilla ja nuorilla aikuisilla voi ilmetä myös silmän tarkennuskyvyn häiriöitä, jolloin optometristi voi käyttää diagnostisia lääkeaineita tutkimustensa tukena.

Esitietojen kerääminen on tärkeä vaihe tutkimusta, koska esimerkiksi mahdolliset lääkeaineet voivat vaikuttaa näkemiseen ja täten myös tutkimuksen tuloksiin. Esitietoja kerätessä optometristi haastattelee tutkittavaa näkemisen oireista ja haasteista, mitä tutkittava tekee työkseen tai opiskeleeko hän, harrastuksista jne. Nämä kaikki antavat tutkijalle arvokasta tietoa asiakkaan näönkäytöstä ja näönkäytön vaatimuksista ja siten auttavat pääsemään parhaaseen mahdolliseen näkemisen ratkaisuun.Hyvä näöntutkimus sisältää aina myös silmien terveydentilan tarkastamisen. Näöntutkimuksen yhteydessä mitataan silmänpaineet sekä tutkitaan silmien etu- ja takaosat. Jos optometristi huomaa näissä jotain poikkeavaa tai tutkittavan näöntarkkuudet eivät nouse normaaliksi luokitellulle tasolle tai tutkimuksessa ilmenee jokin selittämätön oire, on tutkijalla velvollisuus ohjata asiakas silmälääkärille jatkotutkimuksiin. Näköasiantuntijaliikkeissä on myös silmän kuvantamiseen tarkoitettu silmänpohjakamerat ja osassa liikkeitä myös OCT-kamera, jonka avulla saadaan vielä tarkemmat kuvat silmän sisäosista. Kaikkia tutkimustuloksia, esitietoja ja mittauksia hyödyntäen optometristi voi arvioida seurattavien asioiden sekä silmälääkärikäynnin tarpeen.

Lue lisää näöntutkimuksesta

Karsastustutkimus

Näköasiantuntijat

Karsastus on silmien asentovirhe, jossa silmät eivät kykene katsomaan yhtäaikaisesti samaan kohteeseen ja oireena esiintyy kaksoiskuva.

Karsastus havaitaan parhaiten käytössämme olevilla nykyaikaisilla tutkimuslaitteilla ja perusteellisella näöntarkastuksella.

Karsastustutkimus

Työnäkötutkimus

Näköasiantuntijat

Työnäkötutkimus tarvitaan, kun määritetään silmälaseja ammattikäyttöön. Muun muassa varasto -ja tehdastyöntekijät sekä rakennuksilla työskentelevät henkilöt tarvitsevat yleensä suojalasit.

Työnäkötutkimus

Liikennenäkötutkimus

Näköasiantuntijat

Liikennenäkötutkimuksessa tutkitaan näkemisen osa-alueita, jotka erityisesti vaikuttavat reagointiaikaamme ja toimintaamme liikenteessä.

Liikennenäkötutkimus

Kuivasilmätutkimus

Kuivia silmiä voidaan tutkia ja hoitaa onnistuneesti.

Kuivien silmien hoidon tavoitteena on oireiden lievittäminen. Näköasiantuntija-liikkeissä tehdään kuivasilmätutkimuksia ja kuivasilmä mittauksia sekä suositellaan näiden perusteella jatkohoito ja kontrolloidaan hoidon vaikuttavuus.

Lue lisää kuivasilmätutkimuksesta

Heikkonäköisten tutkimus ja apuvälineet

Näkemistä auttavan apuvälineen valinta tehdään sen mukaan, millainen näöntarkkuuden alenemista aiheuttava sairaus tai tila on kyseessä. Lähtökohtana on se, millaista parannusta asiakas itse haluaisi helpottamaan omaa näkemistään.

Heikkonäköisten tutkimus ja apuvälineet