Arvot

Näköasiantuntija-verkoston toimintaa ohjaavat arvot

Ihmisläheisyys 

 • Välitämme aidosti jokaisesta asiakkaasta ihmisenä 
 • Kuuntelemme ja olemme kiinnostuneita asiakkaiden mielipiteistä 
 • Palvelutilanteessa olemme aidosti läsnä, ja huomioimme asiakkaan sekä empatian että asiasisällön näkökulmasta 
 • Huomioimme asiakkaan yksilölliset tarpeet, asiantuntijana kerromme mahdollisuudet, ja yhdessä asiakkaan kanssa mietimme ratkaisun 
 • Kunnioitamme asiakasta sekä palvelutilanteessa että ihmisenä 

Eettisyys 

 • Toimimme rehellisesti, hyvällä moraalilla ja luotettavasti 
 • Noudatamme lakeja, asetuksia ja toimialamme ohjeistuksia, emmekä pyri pikavoittoihin oikomalla kulmia 
 • Pidämme kaikkia asiakkaita samanarvoisina 
 • Kohtelemme työkavereita kunnioittavasti, teemme työtä avoimesti, toimimme tiiminä ja puhallamme yhteen hiileen 
 • Edistämme ympäristöarvoja ja kierrätystä, ja olemme selvillä mistä tuotteemme tulevat 
 • Toimimme työnantajina vastuullisesti ja työntekijöitä kunnioittaen 

Asiantuntijuus 

 • Jatkokouluttaudumme säännöllisesti ja kehitämme ammattitaitoamme niin, että se on jatkuvasti alan parasta 
 • Kartoitamme asiakastarpeen erittäin perusteellisesti aina, sekä tuotteiden, että silmän terveyden näkökulmasta 
 • Arvioimme ja teemme kaiken asiakastyön aina asiakkaan tarpeen ja kokonaisedun näkökulmasta, ja perustelemme sen asiakkaalle 
 • Esittelemme asiakkaalle aina hänelle parhaan ratkaisun, jossa painottuu yksilöllisyys, laatu, sopivin tuote ja lisäarvo asiakkaalle 
 • Kannamme kokonaisvastuun asiakkaan palveluprosessista ja sen lopputuloksesta 

Paikallisuus 

 • Olemme luottamuksen arvoisia, koska meidät tunnetaan 
 • Tunnemme asiakkaamme ja huomioimme sen tuotevalikoimassa ja palvelutilanteessa 
 • Osaamme soveltaa paikallisesti verkoston yleiset hyvät periaatteet asiakkaan ja kumppanien parhaaksi 
 • Pystymme tekemään päätökset nopeasti
 • Rakennamme yhteiskuntamme paikallisesti mm. maksamalla veromme omaan kuntaan 
 • Olemme notkeita taipumaan yhteistyöhön paikallisissa tapahtumissa ja asioiminen kanssamme on vaivatonta 

Näköasiantuntija

 1. noudattaa Optometrian Eettisen Neuvoston laatimia ohjeistuksia työssään.
 2. tekee ja kirjaa tutkimuksensa perusteellisesti ja tarkasti.
 3. on terveydenhuollon ammattilainen.
 4. antaa asiantuntijuutensa näkyä ja kuulua jokaiselle asiakkaalle.
 5. on aidosti asiakaslähtöinen, empaattinen ja palveleva.
 6. tekee työnsä korkealla ammattietiikalla.
 7. huolehtii täydennyskoulutusvelvoitteen reilusta täyttymisestä.
 8. on kiinnostunut oppimaan uutta.
 9. osaa käyttää diagnostisia lääkeaineita.
 10. on kouluttautunut erityisesti kuivasilmäasiantuntijaksi.