Näköterapia

Näköterapialla tarkoitetaan silmien yhteisnäön ongelmien tutkimista ja hoitoa. Näköterapiasta käytetään myös nimikettä ortoptinen hoito. Näköterapiaharjoitteet suunnittelee ja hoidon etenemistä seuraa ortoptisiin hoitoihin erikoistunut optometristi.

Näköterapian tavoitteena on saavuttaa mahdollisimman oireeton ja laadukas silmien yhteistoiminta. Tavoitteena on tukea ja vahvistaa silmän liikuttajalihasten ja tarkennusjärjestelmän toimintaa siten, että ne pystyisivät tuottamaan helppoa ja mukavaa näkemistä mahdollisimman itsenäisesti – parhaimmillaan jopa ilman apuvälineitä eli silmälaseja. Harjoitteiden tekemisestä on aina hyötyä, mutta joskus silmälihaksia pitää myös tukea karsastuskorjauksella tai lähinäkötuella eli lähilasilla. Huomioitava on, että näköterapialla eli ortoptisilla hoidolla ei voi korjata taittovirheitä, eli kauko-, liki- tai hajataitteisuutta. Siis plus tai miinusnäköä.

Normaalin näöntutkimuksen yhteydessä optometristi tutkii silmien yhteisnäön, mahdolliset karsastukset ja akkommodaatiolaajuuden eli silmän tarkennuskyvyn lähelle. Jos tässä yhteydessä huomataan esim. puutteita silmien sisäänpäin kääntymisessä, silmien mukautumisessa tai selvää piilokarsastusta, optometristi tekee arvion näköterapian tarpeesta. Potilaan oireet vaikuttavat tietenkin myös näköterapian tarpeen arviointiin. Näköterapiaa tehdään aina ohjattuna ja optometristin seurannassa.