Inhemsk specialist

Synspecialists är ett rikstäckande nätverk av optikerbutiker som grundas och ägs av 100% finländska företagare, baserat på deras speciella expertis, som vet och vill säkra både god syn och upptäckt av ögonsjukdomar och förebyggande hälso- och sjukvård.

Nätverkets servicefilosofi och tankevärld har byggts på en lång kundupplevelse. Många av företagen i vårt nätverk har varit expertexperter i sina samhällen i årtionden. Våra tjänster och expertis är också starkt erkänt nationellt och internationellt under lång tid genom olika positioner av förtroende och erkännande.