Ammattilaiset apunasi

Näköasiatuntijoiden kattava asiantuntijaverkosto palvelee Hangosta Utsjoelle

Näönhuollon ammattilaisen valinta

Näönhuollon eri osa-alueilla toimii monta ammattikuntaa.

Perusterveyden-, työterveys- ja kouluterveydenhuollossa terveydenhoitajat kantavat päävastuun näkemiseen liittyvistä asioista. Terveydenhoitajat pystyvät mittaamaan näöntarkkuudet ja seulomaan karkealla tasolla näkemisen haasteita. 

Varsinaisen näön tutkimisen asiantuntijoita ovat optikot ja optometristit, joiden koulutus painottuu näön tutkimiseen, näkemisen ja näköjärjestelmän haasteiden ratkaisemiseen sekä silmäsairauksien tunnistamiseen. Nykyään jo suurin osa optikoista on optometristeja, joilla on laajempi silmäterveyden koulutus ja diagnostisten lääkeaineiden käyttökoulutus.

Optometristin ja optikon tehtävinä on tuottaa näönhuoltopalveluita ja toimia näkemisen asiantuntijana. 

OngelmaOptikkoOptometristiSilmälääkäri
Näkemisessä haasteitaxx
Toistuvaa silmäsärkyä, päänsärkyäxx
Kuivat silmätxx
Piilolinssien käyttäjäxx
Koululainenx
Silmissä todettu silmäsairausx
Epäillään silmäsairauttax
Akuutti silmätulehdusx
Heikkonäköinen, apuvälinetarvexx
Lapsi alle 8vx

Optikko

Optikko työskentelee useimmiten optikkoliikkeessä, jossa työtehtäviin kuuluu muun muassa näkötutkimusten ja piilolasisovituksien tekeminen, silmälasien säätö- ja korjaustoimenpiteet, asiakaspalvelu, myynti sekä mahdollisesti myös silmälasilinssien hionta. Myös silmien terveydentilan arviointi kuuluu jo monessa liikkeessä optikon työnkuvaan.

Optikkoliikkeessä työskentelyn lisäksi optikko voi työskennellä myös esimerkiksi tukkuliikkeissä, silmäsairaaloissa ja julkisen terveydenhuollon puolella.  Optinen ala ja myymälässä työskentelevien optikoiden päivittäiset työtehtävät keskittyvät yhä enemmän silmien terveydentilan tutkimiseen eli silmäterveyden kliiniseen puoleen. Silmäklinikoissa ja sairaaloissa työskentelevien optikoiden määrä on kasvanut viime vuosien aikana, ja nykyiseen optometristikoulutukseen kuuluu osana silmän terveydentilan tutkiminen ja kattavat optometriset näöntutkimukset, joka viestii alan kääntymisestä kliinisempään suuntaan.

Optometristi

Optometristi tarkoittaa sellaista laillistettua optikkoa, jolla on rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeuttava koulutus ja jolla on pätevyys suorittaa silmien terveystarkastuksia. Ne laillistetut optikot, joilla ei ole rajattuun lääkkeenmääräämiseen oikeuttavaa koulutusta, käyttävät ammattinimikettä optikko. Edellä mainittu jako kahteen ammattinimikkeeseen otettiin Suomessa käyttöön vuonna 2017.

Nykyisin kaikki optometrian opiskelijat saavat peruskoulutuksessa oikeudet rajattuun lääkkeenmääräämiseen, joten he valmistuvat suoraan optometristeiksi. Ennen 12/2014 valmistuneet laillistetut optikot eivät ole saaneet perusopintojensa yhteydessä oikeuksia rajattuun lääkkeenmääräämiseen vaan heidän pitää suorittaa erillinen lisäkoulutus saadakseen em. oikeudet.

Optometristi työskentelee lähinnä optikkoliikkeessä. Lisäksi optometristi voi työskennellä myös esimerkiksi optisen alan tukkuliikkeissä, silmäsairaaloissa ja julkisen terveydenhuollon puolella.

Optometristin tehtävänä on tuottaa näönhuoltopalveluita ja toimia näkemisen asiantuntijana. Hän tekee itsenäisesti näöntutkimukset, määrittää, määrää ja sovittaa silmä- ja piilolasit sekä heikkonäköisten apuvälineet. Asiakkaan ohjaaminen ja opastaminen silmä- ja piilolasien käytössä on olennainen osa optometristin työtä. Optometristi myös valmistaa ja huoltaa silmälaseja.

Terveydenhuollon ja optometrian alalla toimiminen edellyttää selkeää ammatti-identiteettiä ja -etiikkaa sekä kykyä itsenäiseen, vastuulliseen ja suunnitelmalliseen työskentelyyn asiakkaan kanssa.

Optometristiksi opiskellaan ammattikorkeakoulussa optometrian koulutusohjelmassa. Laajuudeltaan tutkinto on 210 opintopistettä, ja sen suorittamiseen menee noin kolme ja puoli vuotta.

Suomessa optometristiksi voi opiskella Helsingissä Metropolia ammattikorkeakoulussa sekä Oulun ammattikorkeakoulussa.

Silmätautien erikoislääkäri

Silmätautien erikoislääkäri on silmän ja näköjärjestelmän hoitoon ja kirurgiaan sekä silmäsairauksien ennaltaehkäisyyn perehtynyt erikoislääkäri. Silmätautien erikoislääkäri diagnosoi ja hoitaa silmän ja näköjärjestelmän sairauksia ja vammoja.

Mikäli tiedossa on suvussa esiintyviä perinnöllisiä silmäsairauksia, kannattaa säännölliset silmälääkärikontrollit aloittaa jo hyvissä ajoin ennen 40 ikävuotta. Silmälääkäri tutkii myös niiden henkilöiden näön, joille on tehty silmään kohdistuva leikkaus tai joilla on todettu silmäsairaus.

Silmätautien erikoislääkärillä on pohjalla yleislääkärin koulutus, sekä ainakin viiden vuoden erikoistuminen silmätauteihin. Silmälääkäri ymmärtää myös yleissairauksien mahdolliset yhteydet silmävaivoihin.

Optisen alan myyjä

Optisen alan myyjä on erikoiskaupan ammattilainen, joka toimii asiakaspalvelijana optikkoliikkeessä. Optisen alan myyjä opastaa asiakasta silmälaseihin, aurinkolaseihin ja piilolaseihin liittyvissä asioissa sekä tekee mitoituksia, jotka eivät vaadi optikon koulutusta. Optisen alan myyjä huolehtii myös myymälän ulkoasusta ja jossain tapauksissa avustaa silmälääkärin vastaanotolla.

Optisen alan myyjältä vaaditaan hyvää asiakaspalvelutaitoa sekä myyntihenkisyyttä, itsensä kehittämishalua optisella alalla, joustavuutta työn suhteen, tietoteknisiä taitoja sekä yhteistyökykyä muiden kanssa.

Optisen alan myyjän on normaalin myyntityön lisäksi myös hallittava optiseen erikoisosaamiseen liittyvät perusasiat, jotta hän voi myydä optisia tuotteita. Tähän kuuluu kehysten valinta ja silmälasien mitoittaminen, silmälasilinssityypit sekä linssitietous.