Kuivasilmätutkimus

Kuivia silmiä voidaan tutkia ja hoitaa onnistuneesti. Kuivien silmien hoidon tavoitteena on oireiden lievittäminen. Näköasiantuntija-liikkeissä tehdään kuivasilmätutkimuksia ja kuivasilmä mittauksia sekä suositellaan näiden perusteella jatkohoito ja kontrolloidaan hoidon vaikuttavuus.

Kuivasilmätutkimuksen alussa tehdään anamneesi eli kerätään esitiedot. Keskustellaan mm. mikä on tutkimukseen tulon syy, oireet, käytössä olevat silmälasit/piilolinssit, aikaisemmat tutkimukset, aikaisemmat silmäleikkaukset/silmävammat, silmiin vaikuttavat yleissairaudet ja – lääkitykset, tutkittavan työtehtävät.

Tämän jälkeen silmiä tutkitaan mikroskoopilla. Optometristi katsoo mikroskoopilla luomireunat, silmien vetistelyn, punaisuuden, ärtyisyyden, räpyttelyn tiheyden, silmäluomien kunnon. Mikroskoopilla tutkitaan kyynelnesteen laatu ja kyynelnesteen riittävyys. Silmän pinta värjätään väriaineella. Sen avulla optometristi tutkii tarkemmin silmän pintaa. Silmän pinnalla sidekalvolla voi näkyä poimuja, jotka ovat syntyneet kuivuuden aiheuttamasta kitkasta. Mikroskoopilla tarkastetaan sarveiskalvon pinta ja siinä mahdollisesti olevat eroosiot. Ala- ja yläluomista tutkitaan Meibomian rauhaset ja niiden toimintaa. Lisäksi katsotaan ripsien juuret ja luomireunojen siisteys. Sarveiskalvon pinta kuvataan joko mikroskooppiin liitetyllä kameralla tai keratografi -laitteella.

Tutkimuksen jälkeen tehdään hoitosuunnitelma. Hoitoina ovat mm. luomireunojen puhdistus, luomien lämpöhoito, räpyttelyn tehostaminen, ravintolisät ja kostutustuotteet. Hoitosuunnitelmasta saa kirjalliset ohjeet kotiin.

Ensimmäinen seurantakäynti on noin kolmen – neljän viikon kuluttua. Seurantakäynnillä tehdään samat tutkimukset uudestaan ja verrataan aikaisempiin tuloksiin. Päivitetään hoitosuunnitelma. Konsultoidaan tarvittaessa silmälääkäriä tai varataan aika silmälääkärin tutkimukseen. Toinen seurantakäynti on noin kuuden – kahdeksan viikon kuluttua ensimmäisestä kuivasilmätutkimuksesta. Silloin tehdään samat tutkimukset uudestaan ja verrataan aikaisempiin tuloksiin. Ja tarvittaessa konsultoidaan silmälääkäriä tai varataan aika silmälääkärin tutkimukseen. Seuraava tutkimus olisi hyvä tehdä puolen vuoden kuluttua.