Työnäkötutkimus

Työnäkötutkimus tarvitaan, kun määritetään silmälaseja ammattikäyttöön. Muun muassa varasto -ja tehdastyöntekijät sekä rakennuksilla työskentelevät henkilöt tarvitsevat yleensä suojalasit.

Työnantajan lähetteestä selviää työnkuva sekä työn vaatima suojausluokka linsseille. Ikänäköisillä tutkittavilla on tärkeää tietää etäisyydet, joihin työntekijän on nähtävä työssään ja näiden perusteella valitaan työntekoon sopivin lähilisä ja linssityyppi.

Työlasit eroavat useimmiten yleislaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuksen suhteen. Esimerkiksi sähköasentajalla lähilisä voi olla linssin alaosan sijasta linssin yläosassa. Hammaslääkäreillä ja suuhygienisteillä on käytössä silmälasilinssien päälle asetettavat luupit. Luppien avulla saadaan aikaan miellyttävä suurennos työetäisyydelle. Toimivat lupit vaativat erillisen henkilökohtaisen sovituksen luppilaseihin erikoistuneelta optometristiltä.

Erityistyölasitutkimus

Erityistyölasit ovat työnantajan kustantamat näyttöpäätelasit, jotka työntekijän on mahdollista saada, kun niille asetetut kriteerit täyttyvät direktiivin 90/270/ETY ja Valtioneuvoston päätöksen 1405/93 mukaisesti. Erityistyölasit eivät voi olla työntekijän ensimmäiset silmälasit ja niiden on poikettava työntekijän yleiskäytössä olevista silmälaseista voimakkuuden, linssityypin tai linssien asennuskorkeuden suhteen.

Erityistyölasitutkimuksen ja erityistyölasien määrittämisen voi suorittaa ainoastaan Työterveyslaitoksen työterveyshuollon asiantuntijakoulutuksen saaneet optometristi ja optikko sekä työterveyshuoltoon perehtynyt silmätautien erikoislääkäri. Erityistyölasitutkimukseen tarvitaan aina lähete työterveyshuollolta. Lähetteestä käy selville yksityiskohtaisesti työpisteellä käytettävät etäisyydet, näytön koko ja katselukulmat. Lähete varmistaa myös optometristille, että työpisteen ergonomia on katsottu kuntoon ennen erityistyölasien määrittämistä.

Erityistyölasitutkimus ei myöskään alkuun poikkea normaalista näöntutkimuksesta. Erityistyölaseissa on yleensä kyse päätetyöhön ja lähietäisyyksille tarvittavista linsseistä, joten lähilisän määritys työssä tarvittavien näköetäisyyksien mukaan on oleellinen osa erityistyölasitutkimusta. Lähilisä saattaa poiketa yleismonitehojen tai lukulasien lähilisästä riippuen henkilön työnkuvasta. 

Miten työnäkötutkimus tehdään?

Työnäkötutkimuksen kulku on alkuun samanlainen kuin minkä tahansa näöntutkimuksen kulku. Tietyissä ammateissa voidaan vaatia erityistä lähinäön tarkkuutta, virheetöntä värinäköä tai täydellistä stereonäköä, jolloin perusteellisen näöntutkimuksen lisäksi suoritetaan ammatin vaatimat lisätestit ja annetaan niistä lausunto.