Silmien kuvantamispalvelut

Silmien kuvantamispalvelut ovat yleistyneet nykyaikaisissa optikkoliikkeissä. Kuvantamisella saadaan tärkeää informaatiota silmän pohjalta, väliaineista, etuosasta ja silmän pinnan muodosta ja rakenteesta

OCT:llä eli silmän kerroskuvauslaitteella voidaan ottaa kuvia sekä kaksiulotteisesti(2D) että kolmiulotteisesti(3D) ja tallentaa kuvat mahdollista myöhempää tarvetta varten. Kuvia voidaan ottaa esim. silmän pohjan tarkannäön alueelta eli makulasta, näköhermon päästä eli papillasta sekä silmän etuosista sarveiskalvolta ja  etukammion kulmista. 

Silmänpohjakameralla saadaan värilliset tai mustavalkoiset kuvat silmän pohjalta yleensä 45-60 asteen alueelta sekä tarvittaessa aina 80 -200 asteeseen saakka. Kuvien analysointi tekoälyn avulla on jo rajoitetusti mahdollista.

Keratografilla ja topografilla saadaan määritettyä silmän pinnan eli sarveiskalvon  kaarevuuksia ja rakennetta. Kuivasilmätutkimuksissa keratografi on tärkeä kuvantamisväline.

Silmämikroskooppiin integroitua videokameraa käytetään mm. kuivasilmätutkimuksissa ja muissa lähinnä silmän etuosien kuvauksissa

Silmien kuvantaminen on kivutonta ja vie aikaa vain muutamia minuutteja. Kuvantamisvälineet löytyvät hyvin varustetuista optikkoliikkeistä.

OCT-valokerroskuvaus

Silmän valokerroskuvaus eli  OCT, Optical Coherence Tomography tarkoittaa menetelmää, jolla tutkitaan silmän eri kerrosten rakenteita.

OCT-laitteet ovat jo pitkään olleet käytössä keskussairaaloissa ja nykyisin myös hyvin varustetuissa optikkoliikkeissä. Optometristi ottaa OCT-kuvat jotka silmälääkäri lausuu.

Tutkimuksella todetaan ja seurataan erilaisia verkkokalvosairauksia, kuten esimerkiksi diabeteksen aiheuttamia muutoksia silmän verkkokalvolla, silmänpohjarappeumaa sekä glaukoomaa.

Kuvantaminen on joskus mahdollista tehdä myös ilman mustuaista laajentavia tippoja. Mustuaista laajentavia tippoja käytettäessä ei suositella ajamista, joten on hyvä olla mukana toinen henkilö kuljettamaan autoa. Mitään ennakkovalmisteluja kuvausta varten ei tarvitse tehdä. Tutkimus on kivuton ja kestää muutamia minuutteja.

Silmänpohjakuvaus

Digitaalisella silmänpohjakameralla otetut kuvat silmänpohjalta  (verkkokalvolta) auttavat tehokkaasti etsimään ja seuraamaan muutoksia silmänpohjissa.

Aikaisemmin silmänpohjakuvauksia suoritettiin vain keskussairaaloissa ja muissa silmäsairaaloissa. Nykyisin kaikissa hyvin varustetuissa optikkoliikkeissä on silmänpohjakamerat.

Kuvauksia suoritetaan näöntutkimusten yhteydessä ja mm. erikseen diabeteshoitajan tai lääkärin lähetteellä.

Kuvat jäävät talteen potilasrekisteriin ja ovat näin ollen tehokas silmänpohjamuutosten seuranta pitkälläkin aikavälillä.

Useasti optometristi tekee kuvasta ns. ensisijaisen lausunnon, jos kuvassa havaitaan epäilyksiä sairaudesta, kuvista pyydetään lausunto silmälääkäriltä tai kuvattava ohjataan silmälääkärin tutkimuksiin.

Tavallisesti kuvat ovat 45 asteisia joko makulan eli tarkan näön alueelta tai papillan eli näköhermonpään alueelta. Myös laajempi alue voidaan kuvata aina 60 asteesta 200 asteeseen joko värillisenä tai mustavalkoisena.

Kuvantamalla seurataan mm. silmänpohjarappeuman, glaukooman eli silmänpainetaudin ja diabeettisen retinopatian muutoksia.

Ennen kuvausta silmiin voidaan laittaa mustuaista laajentavat lääketipat. Kuvaus on kivuton ja kestää muutamia minuutteja.

Mustuaista laajentavia tippoja käytettäessä ei suositella ajamista, joten  on hyvä olla mukana toinen henkilö autoa kuljettamaan tai välttää autoilua.