Työlasien edut

Työlasien edut 

Työlaseista on etua niin työntekijälle kuin työnantajallekin. Hyvä näkeminen edesauttaa parantamaan työn laatua ja virheettömyyttä. Työteho ja työnopeus kasvavat, kun käytössä ovat vaivattomat ja työtehtävään räätälöidyt näkemisen ratkaisut. Kun työlaseissa huomioidaan työntekijän ergonomia niin niska-hartiaseudun ongelmat vähenevät ja päänsäryt helpottavat. Ja henkilökohtaisten suojalasien avulla voidaan myös samalla välttää silmätapaturmat. Kun työntekijä voi keskittyä työtehtäväänsä ilman näköongelmia, niin työntekijän tuottavuus kasvaa. Henkilöstön tyytyväisyys myös vähentää työntekijöiden vaihtuvuutta. 

Jokainen silmistä ja näkemisestä johtuva sairaslomapäivä on yritykselle ja yhteiskunnalle tarpeeton kustannus, mutta myös aiheuttaa yksilötasolla kärsimystä. Näiden sairaslomien  syntymistä voi ehkäistä mahdollistamalla hyvä työnäkeminen työlasein sekä silmätapaturmariskejä vähentämällä suojalasein.

Yrityksen kannattaakin suhtautua työlaseihin samalla tavalla kuin mihin tahansa työn tekemistä helpottavaan ja nopeuttavaan tuotantohyödykeinvestointiin. Työlasit maksavat nopeasti itsensä takaisin ja tuottavat investointina yritykselle sekä mahdollistavat samalla työntekijöille laadukkaampaa työelämää ja lisää työvuosia.

Lue lisää Työterveyslaitoksen tiedotteesta, jossa on tutkittu erityistyölasien etuja työnantajalle ja työntekijälle.