Silmäterveys – sukurasitteet ja perinnöllisyys

Monet silmäsairaudet ovat perinnöllisiä ja usein alkuun pitkäänkin oireettomia. Optometristin suorittamassa näöntutkimuksessa selvitetään aina mahdolliset suvussa esiintyvät perinnölliset silmäsairaudet. Tieto sukurasitteista auttaa tutkijaa kiinnittämään huomiota riskitekijöihin ja ohjaamaan asiakkaan tarvittaessa jatkotutkimuksiin. Suoranaisen sukurasitteen lisäksi riskiin vaikuttaa myös tutkittavan ikä.

Yleisimpiä perinnöllisiä silmäsairauksia ovat muun muassa glaukooma eli silmänpainetauti, silmänpohjan ikärappeumat ja sarveiskalvon kartiopullistuma. Suuri likitaitteisuus molemmilla vanhemmilla on myös riskitekijä tiettyjen silmäsairauksien kuten glaukooman puhkeamiselle. Käymällä säännöllisesti näöntutkimuksessa näihin sairauksiin päästään yleensä käsiksi jo varhaisessa vaiheessa.

Monet perinnölliset yleissairaudet voivat myös aiheuttaa muutoksia silmän terveydessä. Esimerkiksi hoitamaton diabetes tai verenpainetauti voivat aiheuttaa muutoksia verkkokalvolle ja esimerkiksi autoimmuunisairaus MS-tauti voi alkuun ilmetä näköhermonpään tulehduksena. Eli silmien terveyttä tarkkailemalla voidaan päästä kiinni myös systeemisiin sairauksiin, jotka eivät varsinaisesti ole silmäsairauksia.

Optometristi arvioi jatkotutkimusten tarpeen havaintojensa perusteella ja kehottaa tutkittavaa hakeutumaan silmälääkärin tutkimuksiin, jotta mahdollinen silmäsairaus havaittaisiin ajoissa. Jos on tiedossa, että lähisuvussa esiintyy silmäsairauksia, on kuitenkin suositeltavaa hakeutua ilman oireitakin silmälääkärin tarkastukseen noin 45:n ikävuoden jälkeen.


Löydä lähin Näköasiantuntijasi