Erikoispiilolinssit

ORTOKERATOLOGIA – uudenlainen näönkorjaus likinäköisille

Jos käytät piilolinssejä, olet todennäköisesti käyttänyt niitä päivän ajan ja ottanut ne pois nukkumaan mennessäsi. Ortokeratologialinssit toimivat täysin päinvastaisesti. Voit pitää piilolinssejä yön yli nukkuessasi, ottaa linssit pois aamulla herätessäsi ja sitten nähdä tarkasti koko päivän ajan. Ortokeratologialinssit vapauttavat käyttäjänsä päivisin silmä– ja piilolasien käytöstä.

Ortokeratologialinssit ovat yksilöllisesti muotoillut kovat happea läpäisevät piilolinssit. Linssejä käytetään ainoastaan öisin, jolloin ne muokkaavat silmän ulointa kerrosta eli sarveiskalvoa, jotta seuraavana päivänä voi nähdä hyvin ilman silmälaseja tai päiväpiilolinssejä. Sarveiskalvo on silmän värikalvon edessä oleva läpinäkyvä kudos. Sen päätehtävänä on läpäistä ja taittaa valoa sekä toimia silmän suojana. Ortokeratologiassa muokataan sarveiskalvon muotoa. Linssit ovat tarkoitettu myopian eli likinäköisyyden ja astigmatian eli hajataitteisuuden korjaamiseen. Linsseillä voidaan korjata myös alkavaa aikuisnäköä sekä totetuttaa myopiakontrollia eli likinäköisyyden kasvun hidastamista.

Ortokeratologialinssit sopivat tervesilmäisille likinäköisille lapsista aikuisiin silmälasiarvojen ollessa -0.75 ja -5.50 dioptrian välillä. Linssit korjaavat myös hajataittoa -2,50 dioptriaan asti. Ikärajoitteita linssien käytölle ei ole.

Tavalliset pehmeät päiväpiilolinssit ovat nimensä mukaisesti pehmeitä ja ne muotoutuvat silmän pinnan mukaisesti. Ortokeratologiassa ajatus on päinvastainen, kun silmän pinta muotoutuu jäykän linssin sisäpinnan mukaisesti. Ortokeratologialinssit ovat keskeltä tasaiset ja reunoilta kaarevat.

Kuva: EyeAcademy

Ortokeratologialinssi ei paina tai litistä sarveiskalvon keskiosaa, vaan luo tietynlaisen vakuumin, jonka avulla sarveiskalvon reuna-alueet ikään kuin nousevat ylemmäs. Yön aikana tapahtuva muutos sarveiskalvolla on hellävarainen, eikä vahingoita silmiä. Sarveiskalvo on erittäin joustavaa kudosta, minkä vuoksi sen muotoilu on turvallista. Linssit toimivat tasoittamalla sarveiskalvon keskustaa ja muuttamalla valonsäteiden taittumista, jolloin näkö saadaan tarkaksi. Kun ortokeratologialinssit poistetaan silmistä aamulla, sarveiskalvo pysyy tasaisena koko päivän ja näkö korjaantuu. Taittovirheestä riippuen vaikutus voi kestää parikin päivää. Optimaalisin näkökyky saavutetaan kuitenkin käyttämällä linssejä joka yö. Jos linssien käytön lopettaa, silmät palautuvat alkuperäiseen muotoonsa taittovirheestä riippuen muutamissa päivissä tai viikoissa.

Ortokeratologialinssit ovat jäykkiä, happea läpäiseviä linssejä, jotka ovat riittävän tukevia muotoilemaan sarveiskalvoa. Ne päästävät kuitenkin hyvin happea läpi, jotta silmät pysyvät terveinä. Erityisesti urheilijoille ja muuten aktiivisille ihmisille ortokeratologialinssit ovat loistava vaihtoehto näönkorjaukseen. Useassa lajissa silmälasit ovat turvallisuusriski ja esimerkiksi iskun osuessa on mahdollista, että silmässä oleva piilolinssi rikkoutuu tai lähtee pois paikaltaan. Tällaisia riskejä ei pääse syntymään, kun linssit ovat silmissä ainoastaan öisin.

Monet kärsivät tänä päivänä myös kuivasilmäisyydestä, joka aiheuttaa epämukavuuden tunnetta pehmeiden piilolinssien kanssa. Myös pölyinen työympäristö asettaa haasteita piilolinssien käyttöön. Ortokeratologialinssit ovatkin loistava vaihtoehto kuivasilmäisyydestä kärsiville ja sellaisille, jotka eivät syystä tai toisesta ole tyytyväisiä tavallisiin päiväpiilolinsseihin. Ortokeratologialinssit sopivat hyvin myös laserleikkausta harkitseville. Molemmissa on sama tavoite: päivisin ei tarvitse käyttää silmä- tai piilolaseja. Laserleikkauksen vaikutus on pysyvä, mutta ortokeratologialinssien käytön sen sijaan voi halutessaan lopettaa milloin tahansa ja silmä palautuu täysin alkuperäiseen muotoonsa. 

Ortokeratologialinssejä käytetään myös kasvavilla ja kehittyvillä lapsilla ja nuorilla, joilla likinäköisyyden lisääntyminen on odotettavissa. Ortokeratologialinssien sovittaminen lapsille/nuorille voi hidastaa silmän pituuskasvua ja siten ehkäistä likinäköisyyden kehittymistä. Likinäköisyyden lisääntyminen on maailmanlaajuinen ilmiö, jota yritetään hidastaa, sillä likinäköisyyden on todettu olevan riskitekijä monille vakaville silmäsairauksille.

Ortokeratologialinssit eivät kuitenkaan sovi kaikille. Vielä ei ole linssiä, joka sopisi hyperoopeille eli kaukotaitteisille. Kaukotaitteisella tarkoitetaan henkilöä, joka tarvitsee plus-laseja kauas katsellessaan. Ortokeratologialinssejä ei myöskään voida sovittaa, jos on todettu jokin silmäsairaus, on tehty taittovirhekirurgiaa tai silmistä löytyy jokin muu este piilolinsseille.

Nykyaikaiset ortokeratologialinssit ovat valmistettu täysin käyttäjänsä silmien mittojen mukaisesti. Ennen perinteistä näöntutkimusta silmät mitataan topografilla. Topografi mittaa silmän etupinnan kokoa ja muotoa sekä piirtää värikoodattuja karttoja sarveiskalvon pinnan muodoista. Tärkeitä topografin antamia tietoja ovat sarveiskalvon halkaisija, kaarevuudet sekä korkeuserot.

Topografi-mittauksen jälkeen näkö tutkitaan tarkasti, eli tehdään laaja näöntutkimus. Näöntutkimuksessa selviää silmien taittovirhe ja näön laatu. Näöntutkimuksen yhteydessä silmät tutkitaan silmämikroskoopilla. Tutkimuksista selviää, soveltuvatko ortokeratologialinssit silmille. Linssit tilataan mittatilaustyönä silmien mittojen mukaisesti, jolloin ne istuvat heti täydellisesti ja muokkaavat sarveiskalvoa oikein ja turvallisesti.

Ortokeratologialinssien käytön alkuvaiheessa kontrollikäyntejä tehdään usein. Ensimmäinen kontrollikäynti on heti ensimmäisen linsseillä nukutun yön jälkeen. Aamulla käynnille saavutaan ortokeratologialinssit silmissä. Toinen kontrollikäynti on 3-5 päivän kuluttua ensimmäisestä ja kolmas jälleen viikon kuluttua. Tämän jälkeen kontrollikäyntejä jatketaan tarpeen mukaan, kuitenkin vähintään kuuden kuukauden välein. Kontrollikäyntien tarkoituksena on seurata linssien keskiöitymistä, istuvuutta, näön laatua sekä silmien kuntoa.

Linssit eivät korjaa näköä täydelliseksi heti ensimmäisen linsseillä nukutun yön jälkeen. Taittovirheen määrästä riippuen optimaalisen näön saavuttamiseen kuluu noin viikosta kuukauteen. Tänä aikana näössä voi ilmetä sumeutta, vaihtelua ja haloja eli valon hajoamista. Näkö tasaantuu ja pysyy stabiilina, kun tarvittava silmän pinnan muoto on saavutettu.

Ortokeratologialinssejä sovittavat asiaan perehtyneet optometristit.