Piilolasisovitus

Piilolinssien käytön aloittaminen

Kun haluat aloittaa piilolinssien käytön, ota aina ensin yhteyttä Näköasiantuntija-optometristiin ja sinulle varataan aika ammattilaisen suorittamaan piilolinssien sovitukseen. Optometrian Eettisen Neuvoston antaman Hyvän piilolasisovituskäytännön mukaisesti piilolinssien sovitus tehdään henkilölle, joka ei ole ennen käyttänyt piilolinssejä, piilolinssien käytöstä on pitempi tauko tai kun sovitetaan uutta piilolinssityyppiä. 

Turvallisen piilolinssien käytön pohjana on aina huolellisesti suoritetut esitutkimukset ja -mittaukset sekä muut esitiedot. Esitiedoilla tarkoitetaan muun muassa terveyshistorian ja lääkitysten selvittämistä, jotta tiedetään, onko taustalla joitain sairauksia tai käytössä joitain lääkityksiä, jotka voisivat estää tai rajoittaa piilolinssien käyttöä. Ennen piilolinssin sovittamista suoritettavat esitutkimukset ovat huolellinen voimakkuuden määritys, mikroskopointi sekä sarveiskalvon halkaisijan ja kaarevuuden mittaaminen. Lisäksi selvitetään piilolinssien ajateltu käyttötarkoitus, käyttöaika sekä käyttöolosuhteet. 

Edellä mainitut tekijät vaikuttavat oikeanlaisen linssityypin valintaan. Näköasiantuntija-optometristisi valitsee käytössään olevien tietojen pohjalta sinulle oikeanlaisen linssityypin juuri sinun käyttötarkoituksiisi. Nykyisin eniten sovitut piilolinssit ovat niin sanottuja pehmeitä piilolinssejä. Kovia piilolinssejä käytetään enemmän tilanteissa, joissa pehmeillä ei saada optimaalista näöntarkkuutta.

Pehmeät piilolinssit, voivat olla kertakäyttöiset piilolinssit tai lyhyen vaihtovälin linssit, joita usein kutsutaan kuukausilinsseiksi.  Se kummat sinulle valitaan, riippuu usein siitä, kuinka paljon tulet piilolinssejäsi käyttämään. Myös olosuhteet joissa piilolinssejä käytät sekä kyynelnesteesi ominaisuudet vaikuttavat siihen mikä linssityyppi kannattaa valita. Joskus myös voimakkuustarve voi vaikuttaa linssityypin valintaan. 

Kun oikeanlainen linssityyppi on löytynyt ja voimakkuudet on määritetty, Näköasiantuntija-optometristisi sovittaa sinulle niin sanotun sovituspiilolinssin. Sovituksen yhteydessä Näköasiantuntija-optometristi tarkistaa piilolinsseillä saavutetun näöntarkkuuden sekä piilolinssien istuvuuden mikroskopiatutkimuksella. Mikäli linssien istuvuus arvioidaan hyväksi ja näkökyky on riittävä, voidaan piilolinssit ottaa käyttöön. 

Piilolinssien jälkitarkastus

Piilolinssisovituksen yhteydessä Näköasiantuntija-optometristi sopii sinulle jälkitarkastusajan. Usein jälkitarkastus tehdään 1-2 viikon kuluttua piilolinssien käytön aloittamisen jälkeen, mutta joskus se voi olla jopa seuraavana päivänä. Jälkitarkastuksessa tarkistetaan vielä sovitetun piilolinssityypin soveltuvuus tarkoituksenmukaisen käyttöajan jälkeen. Jälkitarkastukseen tullaan piilolinssit silmissä siten, että ne ovat olleet silmissä vähintään parin tunnin ajan ennen tutkimusta. Jälkitarkastuksessa tarkistetaan vielä näöntarkkuus ja tarvittaessa muutetaan linssin voimakkuutta. Lisäksi tehdään mikroskopiatutkimus, jotta voidaan varmistua siitä, että kyseisellä linssityypillä piilolinssien käyttö on turvallista. Mikäli linssityyppiin tai sen mittoihin pitää tehdä muutoksia, optometristi tekee tässä vaiheessa tarvittavat muutokset. 

Kun turvallinen piilolinssien käyttö on voitu varmistaa ja sopiva linssi löydetty, Näköasiantuntija-optometristisi tekee sinulle piilolasimääräyksen, josta selviää käytettävä piilolinssityyppi, linssin halkaisija ja kaarevuus, tarvittavat linssi voimakkuudet, piilolasien käyttöikä eli vaihtoväli sekä käyttöaika ja määräyksen voimassaoloaika.