Työnäköoptikko

Työnäköoptikko on koulutettu työterveyshuollon asiantuntija. Työterveyshuollon asiantuntijakoulutuksesta vastaa Työterveyslaitos (TTL). Koulutus mahdollistaa optometristin toimimisen yhteistyössä työterveyshuollon ja yritysten kanssa. Tällöin optometristin työkustannuksista on myös mahdollista saada Kela-korvausta mikäli palvelun tilaajana toimii työterveyshuolto. 

Työterveyshuollon asiantuntijakoulutus auttaa ymmärtämään eri työtehtävien ja työympäristöjen muodostamat näkövaatimukset yksilöllisesti jokaisen työntekijän kohdalla. Tämä auttaa optikkoa huomioimaan työntekijän työnäkemisen edellytyksiä ja suunnittelemaan mahdolliset työlasit. Laadukas näkeminen auttaa jaksamaan ja näkyy työn tuottavuuden paranemisena.  Työnäköoptikko voi suorittaa myös työpistekartoituksia ja -suunnitteluja sekä auttaa miettimään työpisteen tai työtehtävän valaisuympäristöä.

Näyttöpäätetyöhön suunniteltavia direktiivin ja valtioneuvoston päätöksen mukaisia erityistyölaseja saa määrittää vain työterveyshuollon asiantuntijakoulutuksen saanut optometristi. Ilman tätä koulutusta ei optikolla ole oikeutta määrittää erityistyölaseja. Erityistyölasilausunnon voi kirjoittaa työnäköoptikon lisäksi työterveyshuoltoon perehtynyt silmälääkäri.