Iloinen aikuisnäkö

Silmän luonnolliseen kehittymiseen kuuluu silmän sisässä olevan linssin eli mykiön kimmoisuuden heikentyminen iän myötä. Kun linssin kimmoisuus heikkenee, ei näön tarkentaminen eri etäisyyksille suju niin vaivattomasti kuin ennen. Silmän zoomi hidastuu, kunnes silmä ei enää jaksa tarkentaa kaukokorjauksella lähelle. Tällöin luonnostaan hyvän lähinäön omaavilla likinäköisillä henkilöillä lukeminen sujuukin yllättäen mukavammin ilman laseja. Laseja riisutaan lukiessa pois kasvoilta tai pyritään kurkkimaan niiden ali- tai yli. Toisaalta aikaisemmin ilman laseja pärjänneet pyrkivät lukemaan kauemmas, lisäävät valoja ja vähitellen alkavat kaivata lukemiseen apuvälineitä, mm. lukulaseja.

Todellisuudessa mykiön kimmoisuus alkaa heikentyä jo 8 vuoden ikäisellä, tällöin vaikutukset ilmenevät vain muutaman sentin etäisyydellä silmästä.  Siis etäisyydellä jota kukaan ei käytä ja siksi oireita ei huomata. Mykiön kimmoisuuden heikentymisestä johtuvat oireet, epätarkka näkö lähelle, tulevat esiin noin 35–45 ikävuoden kieppeillä kun silmä ei enää jaksa tarkentaa luonnolliselle lukuetäisyydelle; 35-45 cm etäisyydelle silmästä. Kun puhutaan 8 vuotiaana alkaneesta ilmiöstä, jonka vaikutukset huomataan jo noin 35 vuoden iässä, emme todellakaan voi puhua ikänäöstä, kyseessä on ehdottomasti iloinen aikuisnäkö!

Aikuisnäköinen henkilö tarvitsee aina eri voimakkuuden kauas ja lähelle katsottaessa. Tällöin yksiteholinssillä voidaan korjata joko kauko- tai lähinäkö, muttei yhtäaikaisesti molempia. Kun halutaan valmistaa linssi, jolla aikuisnäköinen näkee sekä kauas, että lähelle on suosituin ratkaisu ehdottomasti moniteholinssi. Moniteholinssillä tarkoitetaan linssiä, jonka yläreunassa on asiakkaan tarvitsema kaukovahvuus ja jonka vahvuus muuttuu rajattomasti linssin alareunaan siirryttäessä. Lukuvoimakkuus löytyy aivan linssin alareunasta. Moniteholinssi on yleislinssinä erinomainen ratkaisu aikuisnäön ongelmiin.

Moniteholinssejä voidaan valmistaa monella eri tavalla. Yleisesti puhutaan perusmonitehoista, digitaalisesti hiotuista monitehoista, teräväpiirtomonitehoista ja yksilöllisesti valmistetuista monitehoista. Jokaisella linssin valmistajalla on omat kategoriansa ja yksilöllisiäkin monitehoja löytyy monenlaisia. Linssin valmistuksessa käytettävät mittaukset ja linssin valmistusprosessi määrittävät sen kuinka laadukasta näkeminen linsseillä on.

Nykyaikaiset moniteholinssit valmistetaan täysin yksilöllisesti. Linssien valmistus ei perustu enää perinteiseen moniteholinssin valmistustekniikkaan vaan ainutlaatuiseen nanoptix-tekniikkaan. Linssit mitoitetaan yksilöllisesti käyttämällä esimerkiksi VisiOffice 2- laitetta ja iPadia. Laitteiden avulla mitataan perinteisenkin yksilöllisen moniteholinssin valmistuksessa tarvittavat pupillietäisyydet, rajankorkeudet, pintaväli, kehyksen kaarevuus ja kaltevuus, mutta nyt mitoitus tehdäänkin 0,1mm tarkkuudella! Laite mittaa myös ns. ERC etäisyyden eli etäisyyden linssin takapinnasta pupilliaukon läpi silmän pohjaan, jolloin voidaan unohtaa arviot silmän pituuksista yhdistettynä pintaväliin ja valmistaa linssi oikeasti yksilöllisesti silmän omaa pituutta apuna käyttäen. Linssiä valmistettaessa otetaan huomioon myös johtava silmä ja asiakkaalle miellyttävä lukuetäisyys. Lisäksi määritetään tarvittavat katseluetäisyydet ja –tottumukset. Näin saadaan luotua täysin yksilöllinen linssi jokaisen asiakkaan henkilökohtaisiin tarpeisiin ja mittoihin.


Löydä lähin Näköasiantuntijasi